نام نام پدر محل شهادت
علی آقا محمدلو عباس خوزستان - خرمشهر
صادق آقا محمدی فرهاد آذربایجان غربی - سردشت
محمود آقا محمدی بابا علی بصره
اسدالله آقا محمدی صفت الله آذربایجان غربی - نقده - مهاباد
محمد علی آقا محمدی ابوالفتح ایلام - مهران
محمد علی آقائی گلورزی آقا جان خوزستان - آبادان
محمد باقر آقاجانی رحمت الله آذربایجان غربی - سردشت
جمشید آقاجانی عبدالله بصره
مجید آقاجانی احمد -
اکبر آقاجانی رحیم کردستان - بانه
غلامحسین آقاجانی قشلاقی شکرالله خوزستان - خرمشهر
 

<2345678910>