در حال دریافت تصویر  ...
نام رجبعلی اسفرورینی
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین ترابی پلت کله
محل تولد لنگرود - پلت کله


در حال دریافت تصویر  ...
نام صیاد زمانی
محل تولد تاکستان - نیکوئیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی صادقی گرمارودی
محل تولد قزوین - گرمارود-بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام ادهم درگاهی
محل تولد قزوین - اسطلبر


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا ذوالقدری
محل تولد قزوین - مزرعه بکندی


در حال دریافت تصویر  ...
نام خسرو فارسی
محل تولد قزوین - قسطین لار-بخش رودبار شهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید احمد حسینی
محل تولد قزوین - شترک


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس علی قهرمانی فشالنجی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله محمد بیگی سلخوری
محل تولد قزوین - قاقازان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مکرم سعیدی
محل تولد تاکستان - نیکوئیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن خان جهانی
محل تولد قزوین - کوهین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد ثقفی یزدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود نوری
محل تولد تاکستان - فارسجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسلم سلمانی چوپانی
محل تولد قزوین - ایل چوپان-بخش طارم سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین سعیدی
محل تولد قزوین - نجف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام هوشنگ سیاهکلی
محل تولد قزوین - گرمارود سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا فیاضی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجتبی آدینه وند
محل تولد بوئین زهرا - شهرباز


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل هاشم خانلویی
محل تولد تاکستان - شیزند افشاریه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن رشوند آوه
محل شهادت بانه


در حال دریافت تصویر  ...
نام کریم صمدی فر
محل شهادت بانه


در حال دریافت تصویر  ...
نام قهرمان کریمی گنجی
محل شهادت سرپل ذهابیک خاطره شهید  مسیب مرادی کشمرزی


دعا كنيد كه من شهيد شوم

عروس شهيد مرادي: وقتي وارد خانواده ي ايشان شدم، هميشه خوبيها و لطفي كه به ديگران مي كردند من را محو اخلاق ايشان كرده بود و بارها شده بود كه به ايشان مي گفتم چرا سهم خودتان را به ديگران مي دهيد و از حق خودتان دفاع نمي كنيد و هميشه به سوالهاي من لبخند مي زدند. يك روز به ايشان گفتم: مامان تنهاست و الان وقت تنها گذاشتن مامان نيست و شما بايد به تفريح و زيارت برويد، ولي ايشان فقط يك جمله به من گفتند: من آرزوي شهادت دارم و به من گفتند كه شما دلتان پاك است، دعا كنيد كه من شهيد شوم.