در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالعظیم رمضانی اصفهانی
محل تولد اصفهان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید محمدیان
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین قدیمی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل بختیاری
محل تولد تاکستان - چوزه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام علی امام وردی
محل تولد تاکستان - علنقیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اسدالهی
محل تولد تاکستان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی قنبری خواه
محل تولد تاکستان - احمد آباد -دهستان قاقازان


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا زلفی شالی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام سلمان نوروزی
محل تولد تاکستان - شاکین


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا محمدخانی
محل تولد تاکستان - شاکین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد دهقان پور
محل تولد تاکستان - تاکند


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس محمدی
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام ناصر ذوالقدر
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس کبیری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام جلال محمدی
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام رحیم ابراهیمی فنا
محل تولد بوئین زهرا - سگزآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام ملک ملکی
محل تولد کرمان - شهرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابراهیم علی امامی چرخلو
محل تولد بوئین زهرا - چرخلو


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا انصاری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسلم مجاور
محل تولد بوئین زهرا - صدرآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام شاهرخ رحمانی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمید نصیرزاده
محل تولد تبریز


در حال دریافت تصویر  ...
نام صمد رجبعلی
محل تولد قزوین - آقا بابا


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید کمال موسوی پور
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی یوسفی رامندی
محل تولد بوئین زهرا - دانسفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا صالح خانی ناصر
محل تولد زنجان


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی محمدرضایی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله درزی رامندی
محل تولد بوئین زهرا - دانسفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام رستم نجفی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام فیضی باجلان
محل تولد قزوین - لشگرگاه قاقازان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن بلندیان
محل تولد قم


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد کریمی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد محمدرضالو
محل تولد بوئین زهرا - رحیم آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی حمیدی زاده
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی قاقازانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام روح الله شیری کله دره ای
محل تولد بوئین زهرا


در حال دریافت تصویر  ...
نام عیسی پاسیار
محل تولد تاکستان - قرقسین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی آقا محمدلو
محل تولد بوئین زهرا


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین مردانی فر
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام یوسف کبیری
محل تولد قزوین - شیداصفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد نبی حسنی
محل تولد اراک


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین محمدی
محل تولد قزوین - دستجرد علیا


در حال دریافت تصویر  ...
نام حشمت الله کریمی
محل تولد تاکستان - قمیک


در حال دریافت تصویر  ...
نام غفار سعیدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی علی سواری
محل تولد تاکستان - شنستق سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد محمدخانی
محل تولد بوئین زهرا - آراسنج


در حال دریافت تصویر  ...
نام خلیل مهدی آبادی
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر مهدی زاده
محل تولد بوئین زهرا - طرزک


در حال دریافت تصویر  ...
نام ولی طاهرخانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ذوالفقار بهرامی
محل تولد تاکستان - قلات


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله شریفی آقابابائی
محل تولد قزوین - آقا بابا


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اصغر علی اکبری
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسنعلی یگانه دوست
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی عزیزمحمدی
محل تولد تاکستان - فارسجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله قلعه قوند
محل تولد تاکستان - نهاوند


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن اصغری
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد مهربانی
محل تولد بوئین زهرا - یریجان


در حال دریافت تصویر  ...
نام کریم ابراهیمی
محل تولد قزوین - شیداصفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر محمدعلی خانی
محل تولد قزوین - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام موسی کاظم لو
محل تولد تاکستان - نهاوند


در حال دریافت تصویر  ...
نام نورالله رزاقی بایه
محل شهادت سیلوانا ارومیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید نورالدین ابراهیمی
محل شهادت مهاباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس شیخی
محل شهادت قلاویزانیک خاطره شهید  محمد صادق زرآبادی پور


غذا و عبادت

سلیمان رشوند: در «سردشت» که بودیم، به علت مرزی بودن این شهر، از یک طرف عراقی‌ها و از طرف دیگر کُردهای «دموکرات»، در داخل شهر مانع از رسیدن غذای گرم به بچه‌ها می‌شدند. سختی و گرسنگی، امان بچه رزمند‌ها را بُریده بود. آن روزها، شهید «زرآبادی» مسؤول توزیع غذا، یعنی نان خشک و آب به بچه‌ها بود. روزها می‌گذشت و من می‌دیدم، که او هر روز رنگ‌پریده‌تر و ضعیف‌تر می‌شد. در توزیع غذایش دقت کردم. دیدم هر وعده که به بچه‌ها غذا می‌دهد، بلافاصله به سراغ نماز رفته و مشغول خواندن نماز می‌شود؛ بدون این که خود غذایی بخورد. بعدها متوجه شدم، که او ـ به دلیل کمبود غذا ـ چندین روز غذایی اصلاً نخورده بود و به خاطر این که بچه‌ها متوجه و حساس نشوند، بلافاصله بعد از توزیع غذا به عبادت مشغول می‌شد.