در حال دریافت تصویر  ...
نام سیف الله اژدری
محل تولد کازرون


در حال دریافت تصویر  ...
نام کاظم عزیزمحمدی
محل تولد تاکستان - فارسجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی غلامی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام عزیزالله افشار
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن نوری رهنما
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین بازدار
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل اصلانی
محل شهادت تهران - فرودگاه مهرآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا زرآبادی
محل شهادت میمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید اعلاء حسینی
محل شهادت کرخه-حمیدیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد احمدی سگزآبادی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر قاسم زاده
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد یعقوبی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی برینی
محل شهادت سوسنگرد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین آقایی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد درزی رامندی
محل شهادت میمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام صادق سلیمانی ها
محل شهادت میمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رحیم درگاهی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام کریم اصغری
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد باقر درزی رامندی
محل شهادت میمک


در حال دریافت تصویر  ...
نام وجیه الله فرجی حاجی آبادی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام طاهر گودرزوند چگینی
محل شهادت شلمچهیک خاطره شهید  اسماعیل بحری


آخرین عکس!

صدیقه اینالو، همسر شهید اسماعیل بحری: یک روز به عکاسی رفته بود و یک عکس بزرگ گرفته بود و گذاشته بود روی طاقچه، همین که من چشمم به عکسش خورد، گفتم: چه عکس خوبی گرفتی. گفت: این عکس را برای حجله ام گرفته ام، خوب است. من که حسابی ناراحت شده بودم گفتم: این عکس را بردار، من این عکس را نمی خواهم. او آن روز عکس را برداشت، اما وقتی که شهید شد چون آن عکس آخرین عکسی بود که از او به یادگاری داشتیم از همان عکس در اعلامیه ها و حجله اش استفاده کردیم، البته هنوز هم همان عکس در مزارش است.