نام نام پدر محل شهادت
محمد ولی ابراهیمی جوزعلی ایلام - دهلران
فرج الله ابراهیمی رمضان علی کردستان - بانه
محمد ابراهیمی رمضان علی خوزستان - آبادان
ابراهیم ابراهیمی بهلول کرمانشاه - سرپل ذهاب
سید مهدی ابراهیمی سید موسی -
سید سیف الدین ابراهیمی سید بهاءالدین -
رجبعلی ابراهیمی قلی بصره - فاو
صفت الله ابراهیمی حسن -
فرهنگ ابراهیمی نعمت الله کردستان - بانه
کریم ابراهیمی ابراهیم آذربایجان غربی - اشنویه
بهتویی ابراهیمی آتانی علی بصره
 

<5678910111213>