نام نام پدر محل شهادت
حسین آجورلو حاجعلی
اکبر آخوندی رجبعلی تهران - تهران
یوسف آخوندی فتحعلی خوزستان - دزفول
قنبر آخوندی رجبعلی خوزستان - خرمشهر
عزت الله آخوندی عین الله ایلام - ایلام
مجتبی آدینه وند آقا بالا کرمانشاه - اسلام آبادغرب
قربان آذربایجانی اصلان بصره - فاو
محمود آذربایجانی عبدالعلی بصره - فاو
مرتضی آذربایجانی خداوردی کرمانشاه - قصرشیرین
مهدی آذربایجانی عبدالعلی خوزستان - آبادان
محرم علی آذربایجانی محمد علی خوزستان - خرمشهر
 

<123456789>