نام نام پدر محل شهادت
عین علی آموزگار بهمیری لطیف خوزستان - خرمشهر
اسدالله آهنی عباس بصره - فاو
حشمت الله آینه داری موسی آذربایجان غربی - پیرانشهر
پرویز ابراهیم آبادی محمود کردستان - سنندج
جعفر ابراهیم پور حسن سیستان و بلوچستان - زابل
اردشیر ابراهیم پورکلاسی مظفر کرمانشاه - قصرشیرین
سید جلیل ابراهیم رادیان افشار سید خداوردی العماره
محمد حسین ابراهیم زاده چگینی غلامرضا خوزستان - خرمشهر
اسماعیل ابراهیم منصور ابراهیم
ستار ابراهیم منصور ابراهیم
سید نورالدین ابراهیمی سید بهاءالدین آذربایجان غربی - مهاباد
 

<456789101112>