نام نام پدر محل شهادت
هادی احمدی محمد حسن بصره - فاو
ابوالفضل احمدی رمضان علی تهران - تهران
سیروس احمدی صادق -
محمد عیسی احمدی حمدالله کردستان - مریوان
نیتعلی احمدی رمضان علی ایلام - دهلران
حسن احمدی احمد علی بصره
رحمان احمدی احمد کردستان - مریوان
اسدالله احمدی غفارعلی کردستان - بانه
هادی احمدی محمد اسمعیل کرمانشاه - گیلانغرب
ابوالفضل احمدی عبدالحسین سلیمانیه
محمد احمدی زین آبادی حسین خوزستان - آبادان
 

<8910111213141516>