نام نام پدر محل شهادت
قربان احمدی محرمعلی بصره
قهرمان احمدی برجعلی کردستان
نورالله احمدی میرزا قلی خوزستان - دشت آزادگان
طاهر احمدی حسن خوزستان - خرمشهر
سعید احمدی صفر بصره
عباس علی احمدی علی حیدر کرمانشاه - گیلانغرب
علی اکبر احمدی رضوان الله خوزستان - خرمشهر
محمد حنیفه احمدی حسن خوزستان - خرمشهر
مروت احمدی امرالله ایلام - دهلران
محمود احمدی محمد حسین بصره
نوح الله احمدی نبی الله خوزستان - خرمشهر
 

<789101112131415>