نام نام پدر محل شهادت
بشیر نوروزی عبدالله خوزستان - آبادان
رجب نوروزی اصغر خوزستان - خرمشهر
سلمان نوروزی نیت الله خوزستان - خرمشهر
نصرالله نوروزی شمسعلی آذربایجان غربی - مهاباد
حسین علی نوروزی شعبان علی خوزستان - سوسنگرد
علی نوروزی وهاب کرمانشاه - سرپل ذهاب
اصغر نوروزی کریم ایلام - ایلام
خلیل نوروزی ابراهیم ایلام - ایلام
غلام حسین نوروزی فهیم غلام عباس بصره
حسن نوروزی فهیم غلام عباس ایلام - مهران
محمود نوروزی نژاد محمد علی خوزستان - خرمشهر
 

<250251252253254255256257258>