در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر اره ساز
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین قنبرزاده حصاری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد هادی بهرامی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام احسان بابایی الموتی
محل شهادت جاده بوئین زهرا


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی جهانگیری
محل شهادت شرهانی


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود محمدی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام یعقوبعلی رستمی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی کریم خانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب دانصفهانی
محل شهادت فاویک خاطره شهید  اکبر آذربایجانی


غسل شهادت با یک لیوان آب!

همرزم شهید: در عملیات کربلای ۵ با شهید آذربایجانی با هم بودیم، ۷، ۸ روز بود که عملیات کرده بودیم. مقر ۱۱ در تصرف عراقی ها بود، تقریبا ۱۰۰ یا ۲۰۰ متر به جلو رفتیم و مقر ۱۱ را تصرف کردیم، جاده ای که گرفتیم، به کانال ماهی متصل می شد، عملیات خیلی شیرینی بود، فرمانده ی گردان ما، اکبر رضایی بود. ما با شهید آذربایجانی فقط ۲ سنگر فاصله داشتیم، تقریبا ۳، ۴ روزی ازعملیات گذشته بود، ساعت ۳ نیمه شب بود، من و آقای حضرتی و آذربایجانی داخل سنگر بودیم که یک خودروی نیروهای عراقی در تاریکی آمد و چسبید به خاکریز ما و شروع به تیراندازی کردند، ما هم یک نارنجک به داخل آن انداختیم و ۲ سرباز بعثی که داخلش بودند، کشته شدند، آنها ظاهرا هنوز نمی دانستند که ما شب قبل مقر ۱۱ از عراقی ها گرفته ایم و خیال می کردند که ما از نیروهای خودشان هستیم. ما آنها را کشتیم و غذای ایشان هم که برای سایر نیروهایشان می بردند نصیب ما شد. بعد از چند روز داخل همان مقر با اکبر رضایی که فرمانده ما بود و شهید آذربایجانی نشسته بودیم که اکبر رضایی یک لیوان آب برداشت و حدود ۲ کیلومتر جلوتر رفت و با همان یک لیوان آب غسل شهادت داد. وقتی برگشت کاملا نوربالا می زد، هر چی به او گفتم امشب را بمان و نرو، گفت: نه، باید بروم و خط را تحویل بدهم. و خلاصه هم با آذربایجانی رفت که فردا صبح با خبر شدیم هر دو به شهادت رسیده اند.