در حال دریافت تصویر  ...
نام حمید نصیرزاده
محل تولد تبریز


در حال دریافت تصویر  ...
نام صمد رجبعلی
محل تولد قزوین - آقا بابا


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید کمال موسوی پور
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا صالح خانی ناصر
محل تولد زنجان


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی یوسفی رامندی
محل تولد بوئین زهرا - دانسفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی محمدرضایی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله درزی رامندی
محل تولد بوئین زهرا - دانسفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام رستم نجفی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن بلندیان
محل تولد قم


در حال دریافت تصویر  ...
نام فیضی باجلان
محل تولد قزوین - لشگرگاه قاقازان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد کریمی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد محمدرضالو
محل تولد بوئین زهرا - رحیم آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی قاقازانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام روح الله شیری کله دره ای
محل تولد بوئین زهرا


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی حمیدی زاده
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عیسی پاسیار
محل تولد تاکستان - قرقسین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی آقا محمدلو
محل تولد بوئین زهرا


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین مردانی فر
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام یوسف کبیری
محل تولد قزوین - شیداصفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید محمدیان
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین قدیمی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل بختیاری
محل تولد تاکستان - چوزه


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالعظیم رمضانی اصفهانی
محل تولد اصفهان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اسدالهی
محل تولد تاکستان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی قنبری خواه
محل تولد تاکستان - احمد آباد -دهستان قاقازان


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام علی امام وردی
محل تولد تاکستان - علنقیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا زلفی شالی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام سلمان نوروزی
محل تولد تاکستان - شاکین


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا محمدخانی
محل تولد تاکستان - شاکین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد دهقان پور
محل تولد تاکستان - تاکند


در حال دریافت تصویر  ...
نام ناصر ذوالقدر
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس کبیری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام جلال محمدی
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس محمدی
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام رحیم ابراهیمی فنا
محل تولد بوئین زهرا - سگزآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام ملک ملکی
محل تولد کرمان - شهرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابراهیم علی امامی چرخلو
محل تولد بوئین زهرا - چرخلو


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسلم مجاور
محل تولد بوئین زهرا - صدرآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام شاهرخ رحمانی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا انصاری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام خلیل مهدی آبادی
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر مهدی زاده
محل تولد بوئین زهرا - طرزک


در حال دریافت تصویر  ...
نام ولی طاهرخانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله شریفی آقابابائی
محل تولد قزوین - آقا بابا


در حال دریافت تصویر  ...
نام ذوالفقار بهرامی
محل تولد تاکستان - قلات


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اصغر علی اکبری
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسنعلی یگانه دوست
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی عزیزمحمدی
محل تولد تاکستان - فارسجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله قلعه قوند
محل تولد تاکستان - نهاوند


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن اصغری
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد مهربانی
محل تولد بوئین زهرا - یریجان


در حال دریافت تصویر  ...
نام کریم ابراهیمی
محل تولد قزوین - شیداصفهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر محمدعلی خانی
محل تولد قزوین - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام موسی کاظم لو
محل تولد تاکستان - نهاوند


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد نبی حسنی
محل تولد اراک


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین محمدی
محل تولد قزوین - دستجرد علیا


در حال دریافت تصویر  ...
نام غفار سعیدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حشمت الله کریمی
محل تولد تاکستان - قمیک


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی علی سواری
محل تولد تاکستان - شنستق سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد محمدخانی
محل تولد بوئین زهرا - آراسنج


در حال دریافت تصویر  ...
نام نورالله رزاقی بایه
محل شهادت سیلوانا ارومیه


در حال دریافت تصویر  ...
نام عباس شیخی
محل شهادت قلاویزان


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید نورالدین ابراهیمی
محل شهادت مهابادیک خاطره شهید  عزت الله محمدی


شهادت در ششمین روز مرخصی!

کبری محمدی: به همسرم ـ پس از ماه‌ها حضور در جبهه ـ ده روز مرخصی داده بودند. آخرین روزهای «پاییز» بود، که به مرخصی آمد؛ اما دُرست چهار روز از مرخصی‌اش گذشته بود که یک دفعه و بدون هیچ علت خاصی تصمیم گرفت به جبهه برگردد. هر چه قدر من و فرزندانم اصرار کردیم که حداقل بگذار ده روز مرخصی‌ات تمام شود بعد برو، قبول نکرد. برای رفتن اشتیاق و شتاب عجیبی داشت و بالاخره هم در صبح پنجمین روز از مرخصی‌اش آماده رفتن شد. هنگام خداحافظی، با تک ‌تک اهل خانه خداحافظی کرد. همه نگران شدیم و دلواپس. دلشوره‌ی عجیبی داشتیم. دختر کوچک‌مان ـ که فقط سه سال داشت ـ جلوی پدرش آمد و گریه‌کنان گفت: «پدر! شما نباید بروید؛ چون اگر بروید، برنمی‌گردید و شهید می‌شوید!» همه از حرف‌های او ناراحت و رنگ‌پریده شده بودیم و تا آمدم آب و «قرآن» را بیاورم که بدرقه‌اش کنم، دیدم داخل خانه نیست و انگار همانند پرنده‌ای پرواز کرده است. آن روز را با حال عجیبی که داشتم به شب رساندم؛ اما اصلاً آرامش نداشتم و انگار در انتظار حادثه‌ای بودم که در حال وقوع بود. فردای آن روز رسید و من و فرزندانم، نتیجه‌ی نگرانی‌های‌مان را فهمیدیم و آن این که همسرم، فردای روزی که به جبهه رفته بود، به شهادت می‌رسد؛ یعنی ششمین روز مرخصی‌اش!