در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن آجورلو
نام پدر علی محمد
نام مادر اقدس
محل شهادت بانه

محل تولد بوئین زهرا - گاوزمین -بخش آوج تاریخ تولد ۱۳۵۸/۰۸/۱۲
محل شهادت بانه تاریخ شهادت ۱۳۷۸/۰۵/۲۷
استان محل شهادت کردستان شهر محل شهادت بانه
وضعیت تاهل مجرد درجه نظامی
تحصیلات پنجم ابتدائی رشته -
عملیات سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید قزوین - بوئین زهرا - گاوزمین -بخش آوج


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر